fbpx

חשבוניות דיגיטליות אונליין ירוקות בחינם

חשבונאות ללא הפסקה - מכל מקום, בכל זמן!

כל מה שיש לדעת על חשבוניות וקבלות לעסקים

קבלה, או חשבונית מס קבלה, היא מסמך חשבונאי שנועד לתיעוד ההכנסות שבעל עסק מקבל. בגין כל הכנסה יש לבצע רישום כנדרש לפי חוק ניהול ספרים.

תקבול, הוא כסף שהתקבל בגין שירות או מוצר.

בגין כל הכנסה שהתקבלה, יש להפיק קבלה.

עוסק פטור, מפיק קבלות בלבד, בעוד עוסק מורשה מפיק חשבוניות מס.

עוסק פטור שטרם קיבל תקבול, יכול להפיק חשבונית עסקה, כעדות לביצוע עסקה שטרם שולמה. ולאחר קבלת תקבול חייב בהפקת קבלה, תוך שמירה על מספור נכון של הקבלות והגשתן למשרד הנהלת החשבונות שלו.

עוסק מורשה שטרם קיבל תקבול, יכול להפיק חשבונית מס, כעדות לעסקה שטרם שולמה. אם העוסק הפיק חשבונית מס, אז לאחר התשלום העוסק חייב בהפקת קבלה המקבילה לאותה החשבונית. אם לא הפיק בעבר חשבונית מס בגין אותה העסקה, העוסק חייב בהפקת חשבונית מס קבלה.

 

ומה מיוחד בחשבונית ממוחשבת?

חשבוניות ממוחשבות, או בשמם הידוע יותר, חשבוניות ירוקות, הן חשבוניות שמופקות במחשב או באפליקציה, ללא צורך בהדפסתן, ונשלחות ללקוח באמצעי אלקטרוני – אימייל, סמס, או וואטסאפ.

 

ולמה כדאי להפיק חשבוניות ירוקות דרך האפליקציה של חשבונאות ללא הפסקה?

אנו נותנים לכל לקוחותינו שירות הפקת חשבוניות ירוקות בחינם, ללא תשלום נוסף. את החשבוניות אפשר להפיק מכל מקום ובכל זמן דרך האפליקציה, והן נשלחות ישירות ללקוח ואלינו, ללא צורך להביאן למשרד כל חודש.

נגמר העידן שבו נוסעים לרואה החשבון כל חודש. שירות הנהלת החשבונות החדשני שלנו מאפשר לכל אחד לנהל את המסמכים שלו באופן וירטואלי ומהיר.

פגישת יעוץ חינם

אני מזמינה אותך לפגישת יעוץ ראשונית, להתרשמות והכרות הדדית. הפגישה ללא תשלום. בסיומה, יהיו בידינו כלים לבחינת המשך עבודה משותפת.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.