fbpx

עדכונים חשובים

חשבונאות ללא הפסקה - מכל מקום, בכל זמן!

10/02/2021

מענק פגיעה ממושכת

עוסק פטור ועוסק מורשה בקטגוריה של מחזור עסקאות בין 18 אלף שקל עד 300 אלף שקל וכן בקטגוריה נוספת מסכום זה ועד 400 מיליון שקל – יהיו זכאים למענק מלא או חלקי בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים.
אנחנו כאן בשבילכם במידה והסתבכתם.
צוות חשבונאות ללא הפסקה

22/09/2020

הרחבת מענק ההוצאות הקבועות

במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר יוענק מענק הסיוע החל מפגיעה בגובה 25% במחזור העסקאות של בעל העסק ביחס לתקופה המקבילה טרום התפרצות הנגיף. כמו כן, אושרה הרחבת ההקלה, במידת הצורך, גם בחודשים נובמבר-דצמבר, בהתאם לתנאים שנקבעו.

22/09/2020

מקדמה על חשבון מענק הוצאות קבועות ספטמבר-אוקטובר

העברת מקדמה מיידית על חשבון מענק ספטמבר אוקטובר, בגובה 50% ממענק ההוצאות הקבועות לעסקים הצפויים להיפגע מהסגר. גובה המקדמה יתבסס על סכום המענק ששולם בפעימות קודמות (בחודשים מרץ-אפריל, או מאי-יוני לפי בחירת בעל העסק). סכום המקדמה יופחת בהמשך מסכום הזכאות הסופי שיקבע לחודשים ספטמבר ואוקטובר. את הבקשות למקדמה ניתן יהיה להגיש במהלך חודש אוקטובר 2020 בלבד.

22/09/2020

מענק שימור עובדים

במטרה לסייע לעסקים שפעילותם העסקית נפגעה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, הוחלט להעניק מענק חד-פעמי בעד המשך העסקתם של עובדים בחודשים ספטמבר ואוקטובר. עוסק יהיה זכאי למענק אם מחזור לא עולה על 400 מלש"ח ומחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות ירד ב-25% ומעלה מהתקופה אשתקד. עוסק כאמור יהיה זכאי למענק בסכום השווה למכפלה של 5,000 ש״ח במספר העובדים המזכים, כאשר מספר העובדים המזכים תלוי במידת הפגיעה של העסק, ככל שהעסק נפגע יותר- מידת זכאותו עולה. המענק ישולם דרך משרד הכלכלה. טרם נפתח המענק.

22/09/2020

הרחבת הסיוע בארנונה

פטור מלא מתשלום הארנונה, במימון המדינה, יתאפשר כבר מירידה של 25% במחזורי העסקאות. זאת לחודשים ספטמבר-אוקטובר.
לצורך ייעול גביית חובות ממענקים ששולמו ביתר, מוצע לקבוע הוראת קיזוז לחוב הקיים מול יתרות זכות במערכי המס השונים בדומה להוראה מקבילה בחוק מענק לעידוד תעסוקה.
כמו כן, הוחלט על תקצוב תוכנית מענקים נוספת לעידוד מסחר מקוון ופעילות דיגיטלית עבור עסקים קטנים ובינוניים.

למידע נוסף והגשת הבקשה לחץ כאן.

פגישת יעוץ חינם

אני מזמינה אותך לפגישת יעוץ ראשונית, להתרשמות והכרות הדדית.  הפגישה ללא תשלום. בסיומה, יהיו בידינו כלים לבחינת המשך עבודה משותפת.