fbpx

עדכונים חשובים

03/07/2022

מענק אומיקרון

עסקים שחוו ירידה בשיעור הכנסותיהם בשל התפרצות זן האומיקרון זכאים למענק לפי הפירוט הבא:

מחזור  מ-                        ועד –                       סכום המענק

18,000 שקלים            50,000 שקלים            3,000 שקלים

50,001 שקלים            100,000 שקלים          4,350 שקלים

100,001 שקלים          150,000 שקלים          5,300 שקלים

150,001 שקלים          200,000 שקלים          6,250 שקלים

200,001 שקלים          250,000 שקלים          8,000 שקלים

250,001 שקלים          300,000 שקלים          9,350 שקלים

10/02/2021

מענק פגיעה ממושכת

עוסק פטור ועוסק מורשה בקטגוריה של מחזור עסקאות בין 18 אלף שקל עד 300 אלף שקל וכן בקטגוריה נוספת מסכום זה ועד 400 מיליון שקל – יהיו זכאים למענק מלא או חלקי בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים.
אנחנו כאן בשבילכם במידה והסתבכתם.
צוות חשבונאות ללא הפסקה

22/09/2020

הרחבת מענק ההוצאות הקבועות

במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר יוענק מענק הסיוע החל מפגיעה בגובה 25% במחזור העסקאות של בעל העסק ביחס לתקופה המקבילה טרום התפרצות הנגיף. כמו כן, אושרה הרחבת ההקלה, במידת הצורך, גם בחודשים נובמבר-דצמבר, בהתאם לתנאים שנקבעו.

פגישת יעוץ חינם

אני מזמינה אותך לפגישת יעוץ ראשונית, להתרשמות והכרות הדדית.  הפגישה ללא תשלום. בסיומה, יהיו בידינו כלים לבחינת המשך עבודה משותפת.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.