fbpx

אנו לא מבצעים משיכת פיקדון צבאי עבור חיילים משוחררים.
ניתן להתקשר למספר 5266*

איך מושכים פיקדון צבאי?

את הפיקדון הצבאי ניתן למשוך לאחר 5 שנים מרגע השחרור מצה"ל. אם ברצונכם למשוך את הפיקדון טרם סיום ה-5 שנים, יש באפשרותכם לעשות כן מהסיבות הבאות:

  • עזרה כלכלית עקב משבר הקורונה (מוגבל בסכום)
  • נישואין
  • לימודים
  • הכשרה מקצועית
  • הקמת עסק
  • לימודי נהיגה
  • רכישת בית / קרקע

משיכת פיקדון קורונה

עקב משבר הקורונה, ניתן לממש סכום של 7,500 עד 11,000 ש"ח.

ניתן לעשות זאת באיזור האישי, באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.

הכסף יופקד לחשבון הבנק האישי שהיה בבעלותכם בעת שירותכם בצה"ל, או שיתקבל בצ'ק מבנק הדואר.

משיכת פיקדון צבאי לחתונה

ניתן לממש  את כספי הפיקדון למי שנישא או בסטטוס ידועים בציבור לפני, תוך כדי השרות או לאחר תום השירות.

ניתן לעשות זאת באיזור האישי, באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.

פיקדון צבאי ללימודים \ הכשרה מקצועית

אם בחרתם בלימודים אקדמאיים, או בקורסי הכשרה מקצועית, תוכלו לממש את כספי הפיקדון למימון הלימודים/הקורס.
התשלום מועבר ישירות למוסד הלימודים או למוסד מפוקח שאושר ע"י משרדי הממשלה.

על מנת לממש את הפיקדון, יש לקבל שובר תשלום, ולהעבירו באיזור האישי, באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.

משיכת פיקדון צבאי לעסק

ניתן לממש את הפיקדון רק עד גובה סכום הקבלות שעליהן דיווח העסק כהוצאה עסקית.

על מנת לממש את הפיקדון,יש להיכנס לאיזור האישי, באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.

לימודי נהיגה

ניתן להשתמש בכספי הפיקדון האישי לצורך מימון לימודי נהיגה ברכב פרטי\אופנוע בכל בתי הספר לנהיגה\מורים פרטיים, המוכרים במשרד התחבורה.
ניתן לממש את הפיקדון רק עד גובה סכום הקבלות שיצורפו לבקשה.

על מנת לממש את הפיקדון,יש להיכנס לאיזור האישי, באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.

רכישת בית / דירה / קרקע

​ניתן לממש את כספי הפיקדון האישי למטרת דירה, בית או קרקע לבניית בית, שנרכשו
בעת השירות הסדיר או לאחר תום השירות הסדיר.

על מנת לממש את הפיקדון,יש להיכנס לאיזור האישי, באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.

אנו לא מבצעים משיכת פיקדון צבאי עבור חיילים משוחררים.
ניתן להתקשר למספר 5266*